۱۳۹۹ پنج شنبه ۶ آذر
جمهوری اسلامی ایران
تقویم آموزشی

تقـویـم آموزشـی سـال تحصیـلی  1400-1399  دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز

 

انتخاب واحد اینترنی

شروع کلاسها

حذف و اضافه

حذف نهایی

(توسط کارشناس آموزش دانشکده)

پایان کلاسها

امتحانات

تعطیلات بین دو نیمسال

نیمسال اول

* شنبه  1399/6/15

لغایت

پنج شنبه 1399/6/20

ورودیهای ماقبل 1399

شنبه 1399/6/22

 

دانشجویان ورودی 1399 متعاقباً  اعلام می شود.

یکشنبه1399/7/5

لغایت

سه شنبه 1399/7/8

 دانشجویان ورودی 1399 متعاقباً اعلام
می شود.

شنبه 9/15/ 1399

لغایت

یکشنبه 1399/9/16

کلیه ورودیها            

پنج شنبه 1399/10/18

کلیه ورودیها          

شنبه 1399/10/20

لغایت

پنج شنبه 1399/11/2

        کلیه ورودیها     
        

شنبه 1399/11/4

لغایت

جمعه1399/11/16

نیمسال دوم

شنبه 1399/11/11

لغایت

پنج شنبه 1399/11/15

شنبه 1399/11/18

شنبه 1399/12/2

لغایت

سه شنبه 1399/12/5

        سه شنبه 1400/3/1

لغایت

یکشنبه 1400/3/2

پنج شنبه1400/4/3

شنبه 1400/4/5    

لغایت

پنج شنبه 1400/4/17

-

دوره تابستان

سه شنبه 1400/4/15

لغایت

چهارشنبه1400/4/16

شنبه 1400/4/26

-

-

پنج شنبه1400/6/4

شنبه 1400/6/6

لغایت

پنج شنبه 1400/6/11

-

 

*              در صورت عدم انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی  در موعد مقرر، دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می شود.

*             دانشجویانی که به هر دلیل در بازه زمانی 1399/6/15 لغایت1399/6/20 موفق به انتخاب واحد نشوند صرفا" برای یکبار و در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 24و1399/6/25 با پرداخت جریمه دیرکرد به مبلغ 800/000 ریال میتوانند انتخاب واحد نمایند.

*             بازه زمانی امتحانات میان ترم و پایان ترم دروس عمومی به شرح زیر می باشد:

-         بازه زمانی امتحانات میان ترم دروس عمومی دانشجویان ورودی ماقبل 99 از تاریخ 1399/8/17 لغایت 1399/8/20 می باشد.

-          بازه زمانی امتحانات میان ترم دروس عمومی دانشجویان ورودی 99 از تاریخ 1399/9/8 لغایت 1399/9/11 می باشد.

  -         بازه زمانی امتحانات پایان ترم دروس عمومی (همه ورودی ها) از تاریخ 1399/10/20 لغایت 1399/10/23 می باشد.       

*            مهلت اعلام نمرات و ثبت در سیستم آموزش دانشگاه توسط اساتید محترم تا 10 روز پس از هر امتحان می باشد.

*          حذف و اضافه و حذف نهایی شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی نمی باشد.

*           زمان ثبت نام دانشجویان ورودی 1399 (کلیه مقاطع ) متعاقباً اعلام خواهد شد.

*             متناسب با شرایط بیماری کووید 19 ممکن است بعضی از تاریخ های پیشنهادی تغییر یابد.در صورت فروکش نمودن بیماری و مهیا شدن امکان حضور دانشجویان ممکن است آزمونهای پایان ترم به شکل حضوری برگزار گردد. برنامه ریزی برای انجام فرایند های اداری و آموزشی مرتبط با انتخاب واحد در این نیمسال به شکلی صورت خواهد پذیرد که کلیه اقدامات لازم به شکل غیر حضوری و از طریق سامانه سبا انجام گیرد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای دانشجویان ورودی 1399

 

انتخاب واحد اینترنتی

شروع کلاس ها

حذف و اضافه

حذف نهایی

(توسط آموزش دانشکده ها)

پایان کلاس ها

امتحانات

تعطیلات بین دو نیمسال

نیمسال اول

دو شنبه99/8/19

لغایت

سه شنبه 99/8/20

(توسط آموزش دانشکده ها)

شنبه

99/8/24

سه شنبه

99/9/4

لغایت

چهار شنبه

99/9/5

دو شنبه 99/10/29

لغایت

سه شنبه

99/10/30

پنجشنبه 99/11/30

شنبه 99/12/2

لغایت

پنجشنبه

99/12/14

شنبه 99/12/16

لغایت

جمعه 1400/1/13

نیمسال دوم

شنبه 99/12/23

لغایت

دوشنبه 99/12/25

شنبه 1400/1/14

یکشنبه 1400/1/22

لغایت

دوشنبه 1400/1/23

شنبه

99/2/27

لغایت

یکشنبه 99/2/28

پنجشنبه 1400/4/17

شنبه

1400/4/19

لغایت

پنجشنبه

1400/4/31

-

دوره تابستان

بعدا اعلام خواهد گردید

بعدا اعلام خواهد گردید

-

-

بعدا اعلام خواهد گردید

بعدا اعلام خواهد گردید

-

 

Ø      حذف و اضافه و حذف نهایی شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی نمی  گردد.

Ø      بازه زمانی امتحانات میان ترم دروس عمومی دانشجویان ورودی99 در نیمسال اول از تاریخ  13/10/99 لغایت 15/10/99  و بازه زمانی امتحانات پایان نیمسال 2/12/99 لغایت 4/12/99 است.

Ø      مهلت اعلام نمرات و ثبت در سیستم آموزش دانشگاه توسط اساتید محترم تا 10 روز پس از هر امتحان است.

Ø      برنامه ریزی برای انجام فرایند های اداری و آموزشی مرتبط با انتخاب واحد به شکلی صورت خواهد پذیرد که کلیه اقدامات لازم به شکل غیر حضوری و از طریق سامانه سبا انجام گردد.

 

مدیریت امورآموزشی دانشگاه

 


تاریخ به روز رسانی:
1399/08/17
تعداد بازدید:
1516
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مدیریت امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal