مقطع

 آیین نامه

آئین نامه دکترای عمومی پزشکی 

 pdf

آئین نامه کارشناسی ارشد 

pdf

آئین نامه دندانپزشکی 91

 pdf

آئین نامه دارو 83

pdf

آئین نامه دکترای عمومی 89

pdf

آئین نامه کاردانی، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته

pdf

آئین نامه phD

 pdf

آئین نامه phD by Research 92

pdf

 

 

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-25 12:36    آمار بازدیدکنندگان   :  26805        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ