پس از ورود به برنامه ، از کادر سمت راست ، منوی امور ثبت نام ، گزینه ثبت نام توسط دانشجو را انتخاب کنید. (بر روی گزینه مورد نظر دوبار کلیلک کنید)

در صفحه باز شده ، برای انجام عملیات ثبت نام مراحل زیر را انجام دهید

بر روی دکمه شروع ثبت نام کلیک نمایید

لازم است برای انتخاب هردرس از لیست دروس روتیشن مربوطه مراحل زیر راانجام دهید:

1- از دکمه های موجود درسمت راست دکمه انتخاب درس از روتیشن راکلیک کنید باانجام این کار شما می توانید لیست دروس موجود درروتیشن همراه با شماره گروه هردرس رامشاهده کنید.

2- از لیست باز شده درس مورد نظر را انتخاب کنید سپس دکمه انتخاب درس راکلیک کنید . بااین کار اطلاعات مربوط به درس انتخابی درbox های مشخص شده Load می شود.

3- دکمه اضافه راکلیک کنید تادرس به لیست دروس شما اضافه شود.

4- سه مرحله بالا راباید برای تمامی دروس موجود درروتیشن انجام دهید. تازمانیکه تمامی دروس موجود درروتیشن راانتخاب نکنید ثبت نام شما به درستی انجام نمی شود.

· دانشجویانی که موفق به گذراندن یک درس از مرحله قبل نشده اند برای اخذ آن درس کافیست که کد درس رادرbox مربوط به کد درس وارد کنید سپس گروه مربوطه راانتخاب کنید درنهایت دکمه اضافه راکلیک کنید تااین درس نیز به دروس ثبت نامی شما اضافه شود. این درس به علت اینکه جزء دروس الی روتیشن شما نمی باشد بااخطار برای شما ثبت می شود وتازمانیکه استاد راهنمای شما آن راتایید نکند بعنوان درس ثبت نامی ترم شما محسوب نمی شود.

· بعد از اخذ تمامی دروس برروی دکمه ارسال به استاد راهنما کلیک کنید تا دروس اخذ شده برای تایید به استاد راهنما ارسال گردد.

· برای حصول اطمینان از تائید یارد ثبت نام توسط استاد راهنما لازم است که تاپایان مدت زمان ثبت نام به نرم افزار آموزش مراجعه کنید وقسمت مربوط به کار تابل و اطلاعات کاربری (یکی از منوهای سمت راست ) راچک کنید. اگر دراین قسمت گزینه ای تحت عنوان ثبت نام مشاهده کردید این امکان وجود دارد که ثبت نام شما توسط استاد راهنما رد شده باشد لازم است که برروی گزینه ثبت نام موجود دراین صفحه کلیک کنید لیست دروس اخذ شده رابدقت بررسی کنید سپس مجدداً برای استاد راهنما ارسال کنید.

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1386-11-13 13:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ