دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه ( س )

دروس ارائه شده  مامايي در نيمسال اول   92-91

مامايي پيوسته ورودي مهر 91(ترم اول)

 

نام درس

واحد

شماره درس

گروه

بیوشیمی

2

165267

 

سلول شناسی و بافت شناسی

2

165241

 

فیزیولوژی 1

          3

1652021

 

آناتومی 1

3

165236

 

زبان پیش دانشگاهی

3

221207

گروه 12

زبان عمومی 1

4

221201

16

اندیشه اسلامی 1

2

2612071

12

فن پرستاری

1

165218

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

2612102

15

تربیت بدنی 1

1

649201

 

آزمایشگاه فن

1

165234

 

 

21-20 واحد

 

 

 

دروس بخش معارف در دانشكده پرستاري تشكيل مي گردد

 

 

دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه ( س )

دروس ارائه شده  مامايي در نيمسال اول   92-91

مامايي پيوسته ورودي بهمن  90 ( ترم دوم )

 

نام درس

واحد

شماره درس

گروه

اندیشه اسلامی 2

2

2612072

 

 

زبان عمومی 1

4

221201

16

زبان عمومی 2

4

221202

14

آناتومی 2

2

1652012

 

فیزیولوژی 2

2

1652022

 

ایمنی شناسی

2

165239

 

جنین شناسی

2

165265

 

میکروبشناسی و انگل شناسی

4

165240

 

کارآموزی فن پرستاری

1

165235

 

تربیت بدنی 1یا2

1

649202

649201

 

 

20

 

 

 

دروس بخش معارف در دانشكده پرستاري تشكيل مي گردد

 

 

دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه ( س )

دروس ارائه شده  مامايي در نيمسال  اول    92-91

مامايي پيوسته ورودي مهر     90 ( ترم سوم)

 

نام درس

واحد

شماره درس

گروه

بارداری وزایمان 1

4

165263

 

کارآموزی بارداری وزایمان 1

1

165243

 

زبان عمومی 2  يا زبان تخصصي

4

221202  يا 165208

14

6

انديشه اسلامي 2

2

2612072

 

آمار حیاتی

2

165206

 

آسیب شناسی عمومی

1

165264

 

اصول تغذیه مادرو کودک

2

165209

 

داروشناسی 1

2

165213

 

نشانه شناسی ومعاینات فیزیکی

1

165246

 

آئین زندگی

2

2612083

7

تربیت بدنی 2

1

649202

 

جمع

20

 

 

دانشجویانی که زبان  عمومی 2 را گذرانده ا ند زبان تخصصی به شماره 165208 اخذ نمایند 

دروس بخش معارف در دانشكده پرستاري تشكيل مي گردد

 

دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه ( س )

دروس ارائه شده  مامايي در نيمسال اول    92-91

مامايي پيوسته ورودی  بهمن    89 ( ترم چهارم)

 

نام درس

واحد

شماره درس

گروه

بارداری وزایمان 2

3

165245

 

کارآموزی بارداری وزایمان 2

2

1652214

 

ژنتیک

2

165220

 

داخلی و جراحی 1

3

165248

 

اخلاق ،مقررات و پزشکی قانونی

2

1652181

 

زبان تخصصی

2

165208

6

داروشناسی 2

1

165244

 

تغذیه درمانی

2

165226

 

انقلاب اسلامی

2

2612091

5

نوزادان

2

1652231

 

كارآموزي نشانه شناسي و معاينات فيزيكي

1

165247

 

جمع

20

 

 

دانشجوياني كه زبان عمومي 2 دارند اخلاق و مقررات و نوزادن ثبت نشود

5 هفته اول ژنتيك شنبه هاساعت 10 – 8 برگزار مي گردد چون اساتيد ژنتيك دردانشگاه كيش هستند

دروس بخش معارف در دانشكده پرستاري تشكيل مي گردد


دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه ( س )

دروس ارائه شده  مامايي در نيمسال اول   92-91

مامايي پيوسته ورودی مهر    89 ( ترم پنجم)

 

نام درس

واحد

شماره درس

گروه

فارسی

3

237203

5

بارداری وزایمان 3

3

1652215

 

کارآموزی بارداری وزایمان 3

2

165282

 

بیماری های زنان

3

165310

 

بی حسی و بیهوشی

1

165283

 

داخلی و جراحی 2

3

165276

 

کودکان و بیماری های مربوطه

2

1652241

 

کارآموزی پزشکی قانونی

1

165289

 

كارآموزي نوزادان

1

165249

 

فرهنگ وتمدن اسلام و ایران

2

261212

4

جمع

21

 

 


دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه ( س )

دروس ارائه شده  مامايي در نيمسال اول  92-91

مامايي پيوسته بهمن 88 ( ترم ششم)

 

عناوين واحد

تعداد واحد

شماره درس

گروه

اپیدمیولوژی

2

165217

 

داخلی و جراحی 3

3

165280

 

رادیولوژی و سونولوژی

1

165291

 

آزمایشات کاربردی

1

165285

 

بهداشت مادرو کودک وتنظیم خانواده

4

165286

 

اختلالات جنسی

1

165284

 

فن آوری اطلاعات

2

165329

1

تفسیر موضوعی قرآن

2

2612111

 

کارآموزی اطفال

1

1652252

 

کارآموزی داخلی و جراحی

1

165281

 

کارآموزی بیماریهای زنان

2

1652282

 

جمع

20

 

 


دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه ( س )

دروس ارائه شده  مامايي در نيمسال اول  92-91 

مامايي پبوسته ورودی مهر 88 ( ترم هفتم )

 

نام درس

واحد

شماره درس

گروه

کارآموزی بهداشت مادرو کودک

2

165287

 

کارآموزی درعرصه بیماری های زنان

2

165326

 

کارآموزی درعرصه بارداری وزایمان (1)

4

165294

 

کارآموزی درعرصه داخلی و جراحی

1

165328

 

کارآموزی درعرصه نوزادان

1

165293

 

جمع

10

 

 

 

  

 

دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه ( س )

دروس ارائه شده  مامايي در نيمسال اول  92-91

مامايي پبوسته ورودی بهمن 87 ( ترم هشتم )

 

نام درس

واحد

شماره درس

گروه

کارآموزی درعرصه بهداشت مادرو کودک

2

165327

 

کارآموزی درعرصه مدیریت

1

165296

 

کارآموزی درعرصه رادیولوژی وسونولوژی

1

165295

 

جمع

4

 

 

 

 

 

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-6-9 11:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ