لیست آموزش دانشگاه های کشور

 

ردیف

نام دانشگاه          

آدرس الكترونيكي

آدرس اداره آموزش

مدیر آموزش

تلفن آموزش

فاکس

1

دانشگاه علوم پزشکی اراک                                

/http://www.arakmu.ac.ir

اراك:خ راه آهن خ اعلم الهدي جنب بيمارستان امير كبير ساختمان ستاد دانشگاه ع پ طبقه 4 معاونت آموزشي

آقاي دكتر سيد نورالدين مويدي

3133100-0861

3133705

2

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل   

http://www.arums.ac.ir/

خ دانشگاه دانشگاه ع پ مديريت آموزشي

آقاي سيف اله جهانگيري

5512004-0456

5512014

3

دانشگاه علوم پزشکی اروميه

http://www.umsu.ac.ir

انتهاي خ جهاد جنب اورژانس ستاد مركزي دانشگاه كدپستي 57147

آقاي دكتر بهرام نبيلو

2234897-0441

2240655

4

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.mui.ac.ir/

خ هزار جريب دانشگاه ع پ معاونت آموزشي

آقاي دكتر فريبرز خوروش

7922202-0311

6682006

5

دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

http://ajums.ac.ir

جاده گلستان دانشگاه ع پ سازمان مركزي طبقه دوم آموزش كل

آقاي دكتر منصور امين

3335399-0611

3335399

6

دانشگاه علوم پزشكي بابل

/http://www.mubabol.ac.ir

خ گنج افروز- دانشگاه ع پ اداره كل آموزش

خانم دكتر پروين سجادي

2229208-0111

2229208

7

دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس             

http://www.hums.ac.ir

بلوار جمهوري اسلامي بيمارستان شهيد محمدي ضلع شرقي بيمارستان حوزه معاونت آموزشي پژوهشي دانشگاه

آقاي دكتر تيمور آقا ملائي

2227192-0761

3335009

8

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

http://www.bpums.com/

دانشگاه ع پ معاونت آموزشي اداره كل آموزش

آقاي دكترصمد اكبر زاده

2531933-0771

2531933

9

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

http://www.bums.ac.ir

خ غفاري دانشگاه علوم پزشكي اداره كل آموزش

آقاي غلامحسين شيرواني

4433001-0561

4433001

10

دانشگاه علوم پزشكي تبريز  

http://www.tbzmed.ac.ir/

تبريز- خ امام خميني فلكه دانشگاه علوم پزشك معاونت آموزشي

دکتر علیرضا فرنام ( پزشک متخصص روانپزشک)

3340003-0411

3355951

11

دانشگاه علوم پزشكي ايران (تهران)

http://www.iums.ac.ir/

تهران بزرگراه شهيد همت غرب بين تقاطع شبخ فضل اله نوري وشهيد چمران

آقاي دكتر اسحاق افكاري

88052246-021

88052965

12

دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (تهران)

http://www.bmsu.ac.ir/

تهران ميدان ونك خ ملاصدار دانشگاه بقيه ا...

آقاي دكتر شعبان مهرورز

82483132-021

88053609

13

دانشگاه علوم پزشکی بهزيستی (تهران)

http://behzisty.ir/

تهران-اوين بلوار دانشجو خ كودكيار- دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي كد پستي 1985713834

خانم زهرا كاشاني نيا

22180156 -021

85-22180083

22180142

14

دانشگاه علوم پزشكي تهران 

http://www.tums.ac.ir/

بلوار كشاورز-بنش خ قدس طبقه 7 معاونت آموزشي كدپسشتي 1417653761

آقاي دكتر حميد اكبري

66419532-021

66495947

15

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (تهران)

http://www.sbmu.ac.ir/

تهران-بزرگراه شهيد چمران اوين- جنب بيمارستان شهيد طالقاني ستاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

آقاي دكتر عبدالصمد طباطبائي نژاد

22439880-021

22439901

22439883

16

دانشگاه علوم پزشکی تربيت مدرس (تهران)

http://www.medicine.mainpage.net/

       

17

دانشگاه علوم پزشكي لرستان (خرم آباد(

http://www.lums.ac.ir/

لرستان : كيلومتر5جاده خرم آباد بروجرد-روبروي روستاي كهريزك مجتمع دانشگاه علوم پزشكسي پرديس كد پستي :381351698

خانم دكتر مهناز مرداني

6200147

6200149

18

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

http://www.zdmu.ac.ir/

زادهدان بلوار خليج فارس- پرديس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ادراه كل آموزش

آقاي غلامرضا بهاري

2440658

2440658

19

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://www.zums.ac.ir/

زنجان بلوار آزادي ساختمان مركزي علوم پزشكي كدپستي:13191-45156

دكتر اكبر محمد زاده

4220460

4224769

4220460

20

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

http://www.medsab.ac.ir/sabzsmse.htm

سبزوار جنب پليس راه دانشگاه علوم پزشكي صندوق پستي :319

آقاي محمد رضا قاسمي

4446030

4446008

21

دانشگاه علوم پزشكي سمنان

http://www.sem-ums.ac.ir/

سمنان بلوار بسيج روبروي سپاه ناحيه ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي واحد آموزش

خانم فريده ايزدي

4442467

4451346

22

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

http://www.kaums.ac.ir/

كاشان بلوار قطب راوندي-دانشگاه علوم پزشكي كاشان معاونت آموزشي

آقاي دكتر محمود صفاري

5578010

5578011

23

دانشگاه علوم پزشكي كرمان

http://www.kmu.ac.ir

كرمان-بلوار جمهوري چهار راده شفل ساختمان مركزي دانشگاه ع پ

آقاي مهندس محمد رضا واحد

2114098-.341

2114760

24

دانشگاه علوم پزشكي كردستان

http://www.muk.ac.ir/

سنندج - خيابان پاسداران - شماره 160 - صندوق پستی 66135 - 756

آقاي پرويز ذوالفقاري

3282189

 

25

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

http://www.kums.ac.ir/

كرمانشاه بلوار شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشكي ساختمان شماره 2-معاونت آموزشي

معاون آموزشي دكترمحمود رضا مرادي

8350177

8350013

26

دانشگاه علوم پزشكي كهكيلويه و بوير احمد

http://www.yums.ac.ir

ياسوج سايت دانشگاه جنب بيمارستان امام سجاد (ع)

آقاي علي كامگار

2233707-0741

2233707

27

دانشگاه علوم پزشكي گلستان

http://www.goums.ac.ir/

گرگان كيلومتر 4 گرگان ساري- اول شصت كلاه مجموعه آموزشي فلسطيني

آقای مسلم حسام

4421661

4421661

28

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

http://www.gums.ac.ir/

آدرس محل کار : رشت - خیابان نامجو - خیابان ملت - روبروی درب کوچک بیمارستان الزهرا - طبقه سوم - معاونت آموزشی

آقای علی منفرد

: 3223444 (131)(0098)

3228842(131)(0098)

29

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

http://www.mazums.ac.ir/

آدرس : ساري ، ميدان امام ( ره ) سه راه جويبار ، ابتداي بزرگراه ولي عصر (عج) ، دانشگاه علوم پزشكي مازندران

محمد رضا حق شناس

2262586

2261626

30

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir/

معاونت آموزشی - سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - خيابان دانشگاه - کد پستی: 13131- ۹۱۳۷9

آقای حسن قوامی

۰۵۱۱ 8433999

۸۴13006 ۰۵۱۱

31

دانشگاه علوم پزشكي يزد

http://www.ssu.ac.ir/

يزد ميدان باهنر ساختمان مركزي شماره 2

آقاي مهندس امين پور

7240373

7247111

32

دانشكده علوم پزشكي فسا

http://www.fums.ac.ir/

فسا ميدان ابن سينا

آقاي دكتر محمد جواد علوي

6-2220994

2227091

33

دانشكده علوم پزشكي رفسنجان

www.rums.ac.ir

رفسنجان-ميدان آيت ا... سعيدي بلوار امام علي(ع)-دفتر مركزي دانشگاه علوم پزشكي ساختمان شماره 4

آقاي دكتر عبداله جعفرزاده

8220019-0391

8220019

34

دانشكده علوم پزشكي ایلام

www.medilam.ac.ir

ايلام- بانگنجاب- خ پژوهش دانشگاه علوم پزشكي معاونت آموزشي

آقاي دكتر پاكزاد

2227109-0841

2227136

35

دانشگاه علوم پزشکی بابل

http://www.mubabol.ac.ir/

       

36

دانشگاه علوم پزشکی قم

www.qomums.ac.ir

       

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-5-23 12:20    آمار بازدیدکنندگان   :  31137        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ